Výroba, balení a distribuce

"Způsob, jakým pivo vyrábíme, má výrazný dopad na krajinu kolem nás. Neustále proto investujeme do modernizace výroby, abychom byli co nejšetrnější k místní přírodě. Snižujeme spotřebu vody, minimalizujeme uhlíkovou stopu a využíváme odpady. Osobně mě těší, že mohu být součástí týmu, kterému se podařilo dosáhnout skvělých výsledků a díky kterému pomáháme uchovat přírodní zdroje pro naše děti. To je pro mě, jako otce, to nejdůležitější.“
—Tomáš Kosmák, manažer investic pro CZ&SK

Snižujeme spotřebu vody

Na jeden litr piva je zapotřebí zhruba trojnásobek vody. Ještě před pár lety to byl čtyřnásobek. Před deseti lety dokonce desetinásobek. Ne, že by se jí během vaření tolik odpařilo. Ale je třeba na udržení hygienických standardů ve výrobě, čištění lahví a další činnosti.

Spotřeba vody v jednotlivých pivovarech

2018
3,22
hl / hl
plán 2020
3,15
hl / hl

Plzeň

2018
2,86
hl / hl
plán 2020
2,82
hl / hl

Velké Popovice

2018
2,51
hl / hl
plán 2020
2,53*
hl / hl

Nošovice

* Předpokládáme zvýšení spotřeby vody v Nošovicích z důvodu probíhající investiční výstavby.

2.99 hl
vody na 1 hl piva

Od roku 2007 probíhaly velké investice ve všech třech závodech, díky nimž se nám podařilo dosáhnout skokového snížení spotřeby na 2.99 hl/hl pro celou skupinu Plzeňský Prazdroj.

Nejvíce vody i energií spotřebujeme v plzeňském pivovaru, kde vaříme legendární Pilsner Urquell. Tato „legenda“ je totiž velmi náročná na výrobu a spotřebuje hodně vody i energií.

V Nošovickém pivovaru jsme snížili spotřebu vody na úžasných 2,51 hl/hl, to je celosvětový unikát!  Cílem pro další roky je přiblížit celkovou spotřebu vody ve všech našich pivovarech k takovým hodnotám, které máme v pivovaru Radegast v Nošovicích.

Průměrná spotřeba vody ve všech pivovarech Plzeňského Prazdroje

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
plán 2020
Celkem
hl/hl
3,6
3,33
3,28
3,11
3,13
2,96*
2,99
2,94
* Údaj je za celý kalendářní rok leden –prosinec 2017. Oproti zprávě z roku 2017, kde je uvedeno jen zkrácené období.

Možná se ptáte,
jak se nám to podařilo?

Jestliže například při vaření piva vzniká jako vedlejší produkt horká voda, zachytíme ji a použijeme k výplachu KEG sudů. Po třetím oplachu různých zařízení je voda znečištěná tak minimálně, že ji použijeme na první omytí v dalším cyklu. Při změkčování vody vzniká malé množství vody, která je tvrdá. To ale nevadí při namáčení ve sladovně, a tak ji tam použijeme.  Energie, která se uvolní při rmutování a ve chmelovaru (asi 10 %), slouží opět k výrobě horké vody. Vodu, která slouží jako tlačné médium v potrubí, také vylejeme jen z části (té, která se promíchala s pivem). A z části ji použijeme znova.

Podobných opatření jsme v posledních letech implementovali celou řadu. Cílem je šetřit na vstupu, ale také co nejvíce použité tekutiny šetrně vrátit zpět do procesu. Samozřejmě, pokud je v odpovídající kvalitě. Vytváříme systémy monitoringu, který optimalizuje naše odběry. Školíme každého zaměstnance k šetření. V minulém období jsme začali projekt optimalizace sanitačních procesů, který bude probíhat i v roce 2019 a slibujeme si od něho ještě další snížení spotřeby vody.

Snižujeme spotřebu energií

o 42 %
za 10 let
jsme snížili naši spotřebu energií

Šetřit energií v českém pivovaru je při poctivé výrobě úkol téměř sisyfovský, jelikož pivo spotřebuje opravdu hodně energie.  Pořádný ležák plzeňského typu vyžaduje trojí rmutování. Dlouhý a poctivý je i chmelovarazrání v ležáckých tancích.Tam se samozřejmě musí regulovat teplota.

Přestože si klademe za cíl energetickou náročnost výroby snižovat, zaznamenali jsme nepatrné zvýšení spotřeby energií oproti minulému sledovanému období.  V roce 2018 jsme dosáhli celkové přímé spotřeby energií v hodnotě 81,60 MJ/hl . To je o 0,12 MJ/hl více než v roce 2017. Důvodem bylo zejména navýšení výroby oblíbeného piva Pilsner Urquell.

Nicméně naše celková spotřeba energie dlouhodobě klesá. Za posledních 10 let o úctyhodných 42 %.

Celková přímá energie

Množství elektrické a tepelné energie, která je spotřebovaná na výrobu 1 hl piva. (MJ/hl)
136
2008
131
2009
134
2010
126
2011
111
2012
107
2013
102
2014
95
2015
92
2016
81
2017
82
2018
76
plán 2020

Jak jsme toho dosáhli?

Dosáhli jsme toho především rekuperacemi energií, výměnou osvětlení (instalací LED), rekonstrukcí hořáků kotlů i optimalizací výroby (automatizací). Spotřebu energií a účinnost opatření monitorujeme každý týden.

Snižujeme uhlíkovou stopu

Každá lidská činnost má dopad na skleníkový efekt. Abyste si kvůli tomu nemuseli odpírat pivo, řešíme uhlíkovou stopu mimo jiné optimalizací výroby, distribuce a investicemi do vozového parku.

Uhlíková efektivnost se za poslední 4 roky zlepšila o bezmála 20 %.

2014
8,37
2015
8,14
2016
7,56
2017
7,22
2018
6,98
Uhlíková
efektivnost
kgCO2/hl

Zefektivňujeme naši distribuci

o 416
kamionů méně
na českých silnicích a dálnicích

Vyrobit a dostat naše produkty k zákazníkovi vyžaduje spoustu energie. Důsledkem je vypouštění uhlíku do ovzduší. Proto jednak vyžadujeme od našich dodavatelů, aby se chovali ekologicky, ale také řešíme naši vlastní distribuci.

Co tedy děláme?

Spustili jsme nový systém distribuce piva do vzdálených tankových hospod.  Zvýšili jsme objem přepravovaného piva v mobilních 5 hl tancích. Oproti roku 2017, kdy jsme rozvezli 9 000 hl v mobilních tancích,  i díky novému systému přepravy, kdy jsme výrazně zvýšili jejich obrátku a rozšířením jejich počtu o nových 80 kusů, se nám podařilo přepravit 45 000 hl piva v roce 2018. Tím se nám podařilo snížit počet km tankového piva o 271 000 km!!! Očekáváme pokles potřebných kilometrů na rozvoz hektolitru tankového piva až o 26 % i v následujícím roce.  Navíc 80 % stávající flotily, která distribuuje tankové pivo, splňuje normu EURO 6.

V roce 2018 jsme také nakoupili 20 nových tandemových souprav, které mají o 10 % nižší spotřebu paliva. Do distribuce budou zapojeny v lednu 2020.

Od března jsme zavedli vlakovou dopravu na trase Plzeň – Nošovice, která rozváží pivo, ale i obaly mezi našimi pivovary. Tím jsme odstranili 416 kamionů z českých silnic a dálnic.

Efektivitu distribuce ovlivňujeme i prostřednictvím soutěží a školení pro řidiče s cílem snižování opotřebení vozu, spotřeby paliva a dosažení ekologičtějšího jízdního stylu.

Nebojíme se experimentovat a zapojit nové technologie do naší distribuční sítě. V listopadu 2018 jsme testovali elektrický nákladní automobil v provozu. Bohužel testovaný nákladní automobil nebyl schopen naplnit naše očekávání, především co se dojezdové vzdálenosti týče.

Vratné lahve? Není nic lepšího…

Všechny naše obaly jsou 100% recyklovatelné. Uhlíkovou stopu a množství odpadů z obalů snižujeme přechodem na tankové pivo ze sudového v restauracích a pivnicích.

Cisterna je prostě efektivnější než automobil, a navíc je tankové pivo chuťově výjimečné.

V posledních letech však bohužel sílí poptávka po pivu v obchodech na úkor restaurací a hospod. To se promítá do zvýšeného zájmu o spotřebitelsky komfortní obaly – PET lahve a především hliníkové plechovky. Podíl našich produktů ve vratných lahvích tudíž mírně klesá – o 2 % oproti roku 2017.

Ve vratných obalech distribuujeme 67,65 % objemu nápojů

Podle hl distribuovaných nápojů
3 220 142

Vratné lahve

2 910 042

KEG sudy

1 714 873

Hliníkové plechovky

472 261

PET lahve

407 832

Pivní tanky

319 180

Nevratné lahve

17 017

Kovové plechovky

Neustále však hledáme příležitosti a inovace, jak efektivně nakládat s obalovými materiály. Do našich procesů implementujeme i principy cirkulární ekonomiky. V roce 2018 jsme zahájili spolupráci s dodavatelem, který vykupuje naše již použité plastové fólie; ty následně přetvoří na plastový regranulát, z něhož vzniknou plastové shrinky (smrštitelný, rukávový plastový obal používaný pro sekundární balení produktů) pro naše pivo. Do roku 2022 budou všechny námi používané shrinky ze 100% recyklovaného plastu. Výjimečné v tomto procesu je i to, že se snižuje uhlíková stopa, a to dokonce o 50 % oproti běžné výrobě.

Odpad nebo materiál, který se dá ještě jinak využít?

98%
odpadu recyklujeme
nebo znovu použijeme

V rámci naší strategie trvale udržitelného rozvoje se snažíme dosáhnout provozu s nulovým odpadem. Ačkoliv se to jeví jako nesplnitelný úkol, svému cíli se pomalu přibližujeme.  Z odpadu, který vyprodukují všechny pivovary Plzeňského Prazdroje a jeho obchodně distribuční centra, se recykluje nebo znovu použije téměř 98 %. Oproti minulému roku to bylo o nepatrných 0,5 % méně.

Produkce odpadů v Plzeňském Prazdroji v roce 2018

Krmiva

169 997 t

Jinak využitelné

5 351 t

Recyklovatelné

4 332 t

Skládkované

3 504 t

Nebezpečné

88 t

Celková produkce odpadů 183 272 tun

Převážná většina našich odpadů je přírodního charakteru, proto se je snažíme druhotně využít.

Mláto dodáváme zemědělcům nebo na zelenou energii. Kvasnice a sladovnický odpad slouží jako krmivo. Čistírenské kaly se používají jako hnojivo do půdy. Odpadní filtrační křemelina se zaorává, což přispívá ke zlehčování půdy pro rekultivovaná území. A zbytek poctivě třídíme.

V loňském roce jsme se inspirovali i principy cirkulární ekonomiky a připravili jsme netradiční experiment s mlátem. Mláto je použitý slad, který vzniká při výrobě piva. Má vysoký obsah bílkovin a vlákniny a nízký obsah sacharidů. To by přece byla škoda takových vlastností nevyužít! Proto jsme oslovili Biopekárnu Zemanka, zda by do experimentu nešla s námi a nevytvořila produkt z našeho mláta.  Z pokusu vznikly skvělé sušenky, ideální k pivu.  Zatím se jedná o jednorázový experiment, naší ambicí, aspoň prozatím, není výroba pečiva ve velkém. A i kdybychom se v budoucnu vydali cestou výroby sušenek, budeme používat jen malý zlomek celkového množství mláta, které máme k dispozici. Naší snahou je hlavně ukázat, že i z odpadu se dá vytvořit něco s přidanou hodnotou.

Víte co děláme s etiketami?

Při čištění pivních lahví se z nich smyjí tuny etiket. A co teď s nimi?

V Radegastu jsme je už před pár lety začali odvážet do kompostárny. Ročně okolo 400 tun. Etikety se smíchají s kaly z odpadních vod, zbytky z údržby zeleně a podobně. Po 90 dnech vznikne substrát, který je použitelný na zpevnění cest nebo rekultivaci skládek.

Certifikace

V roce 2018 jsme úspěšně prošli certifikačními audity integrovaného systému řízení. Rozsah auditů se týkal jak výrobních závodů, tak distribučních center a technických servisů. Jsme tak držiteli následujících standardů:

ISO 9001
FSSC
OHSAS 18001
ISO 22000
ISO 14001
ISO 50001
GMP+ B2

 

 

Našimi aktivitami pomáháme naplňovat tyto Cíle udržitelného rozvoje: