Zodpovědná konzumace

„Každá firma vyrábějící produkt, který má vliv na lidské zdraví, by se měla chovat zodpovědně. Měla by zákazníky a spotřebitele pravdivě informovat a vzdělávat je, jaký vliv může nadměrné požívání produktu mít na zdraví. V Prazdroji pracuji jako specialistka alkoholové odpovědnosti, a přesně těmito aktivitami se zabývám. Na mé práci mě nejvíc baví propojovat různé instituce, státní správu i neziskovky, abychom společně pracovali na dobré věci, která může mít na českou společnost reálný, pozitivní dopad.“
—Bára Šimůnková, specialistka alkoholové odpovědnosti

Pivo patří ke kulturním fenoménům Česka.

Nabízí příležitost k setkávání. Hospoda byla vždy ve vesnici i ve městě místem, kde se potkávali a potkávají lidé bez rozdílu v příjmech i vzdělání. Pití piva ale musí být umírněné. Proto vyvíjíme řadu aktivit, které bojují především s pitím ze strany dětí a mladistvých či řízením pod vlivem alkoholu.

Nechceme, aby lidé pili více, ale aby pili s rozumem.

Respektuj 18

Projekt Respektuj 18 je naší vlajkovou lodí. Vznikl v roce 2013 ve spolupráci s Centrem protidrogové prevence a terapie a za podpory města Plzně. Společně se snažíme zmírnit tolerantní postoj dospělých k pití alkoholu nezletilými. V roce 2018 jsme upevňovali a dále rozvíjeli naše nová partnerství s neziskovými organizacemi či státní správou.  Dnes má tento projekt osm partnerů z řad neziskového sektoru (Centrum protidrogové prevence a terapie a Podané ruce) měst a krajů (Plzeňský kraj, Město Plzeň, Moravskoslezský kraj, Město Ostrava, Městské části Praha 13 a 14.) Rozšířili jsme ho na Slovensko. V nejbližší budoucnosti chceme začít spolupracovat se sportovními trenéry, kteří pracují nejen s dětmi, ale i s rodiči.

170000
lidí se aktivně zapojilo do projektu v roce 2018

Těžištěm projektu jsou veřejné akce, při kterých proaktivně oslovujeme širokou veřejnost. Vloni jsme připravili zábavnou kampaň na sociálních sítích „Kecy otců a matek.“ V příštím roce se chystáme kampaň spustit i ve vybraných letních kinech.

 

www.respektuj18.cz

Pravdivé a úplné informace

Každý spotřebitel má právo vědět, co konzumuje. Jak z hlediska obsahu alkoholu, tak i složení a nutričních hodnot výrobku, který si kupuje. Ačkoliv i česká legislativa je v tomto směru poměrně náročná, ne na každém pivu či vínu tyto informace najdete, protože alkoholické výrobky mají výjimku z těchto povinností.

My jsme se však již před několika lety rozhodli – jako první pivovar v České republice – že kompletní informace o všech svých výrobcích zveřejníme. Dnes tak najdete online na webu www.napivosrozumem.cz složení našich výrobků, množství kalorií a výživových hodnot. Vybrané nutriční informace na naše obaly (především kalorickou hodnotu výrobku) dnes najdete i na všech naši obalech jednotlivých výrobků.

Na pivo s rozumem:
(nejen) mobil vás může ohlídat

Kdekdo si ráno říká: kéž bych přestal pít dřív. Přitom dnes existuje mobilní aplikace, která vás dokáže ohlídat. Jednou z nejzavedenějších je ta s názvem PROMILE Info a najdete ji na stránkách www.napivosrozumem.cz.

Web i aplikace byly rozvíjené ve spolupráci s odborníky z protidrogového centra SANANIM a mají už svoji tradici. V roce 2017 byla aplikace zásadně inovována pro moderní online očekávání spotřebitelů a ke konci roku 2018 si ji stáhlo bezmála deset tisíc lidí.  Takzvaná „alkulačka“ počítá podle času a množství vypitých nápojů množství alkoholu v krvi a jeho odbourávání. Mobilní aplikace dokáže dokonce i podle předem zadaných parametrů upozornit uživatele, kdy má přestat pít, pokud chce ráno třeba sednout za volant. Součástí webu je  online poradna. Lidé se na odborníky obracejí s dotazy, co dělat, když někdo z blízkých začne mít problémy s alkoholem apod. Nabízí i test uživatelova vztahu k alkoholu a řadu dalších informací.

Díky naší komplexní kampani se nám podařilo oslovit téměř 1,5 milionu lidí.

Kromě toho dlouhodobě zajišťujeme klidovou zónu na hlavních letních hudebních festivalech s názvem K-lee-deck. Návštěvníci si v nich mohou nechat změřit množství alkoholu v dechu a získat praktické informace o jeho vlivu na každého z nás. Nebo si jen chvilku odpočinout od festivalového ruchu a dát svému tělu a mysli oddych.

Dělat marketing zodpovědně

Málokdo tuší, jak striktní pravidla musí dodržovat ten, kdo v Plzeňském Prazdroji vymýšlí reklamu na naše výrobky. Zde je výběr z našich hlavních pravidel, která tvoří náš Kodex komerční komunikace:

Omezujeme přístup
mladých lidí
k naší reklamě
V reklamách vystupují
pouze lidé starší 25 let
Monitorujeme vysílací
čas našich reklam
Na sociálních
sítích kontrolujeme
obsah podle věku
Nepropagujeme
příležitosti k nadměrné
konzumaci alkoholu
Při vstupu na naše stránky
vyžadujeme potvrzení
věku uživatele
Sledujeme pravidlo:
¾ z lidí, kteří sledují naše
reklamy, musí být dospělé
Nepropagujeme alkohol jako
prostředek ke zvýšení výkonu
či dosažení úspěchu

Dodržování zásad má především chránit mladé lidi. Nechceme jim jako někteří jiní říkat: Dej si pivo a budeš frajer! Na dodržování Kodexu komerční komunikace dohlíží naše vlastní Komise pro odpovědnost, která zkoumá každou reklamu, leták či návrh sponzorství před tím, než jsou zveřejněny. Skládá se ze zástupců vrcholného managementu Plzeňského Prazdroje, předsedou je výkonný ředitel Rady pro reklamu.

V roce 2018 neobdržela Rada pro reklamu žádnou stížnost od veřejnosti na reklamy Plzeňského Prazdroje. Dostali jsme však upozornění na jednu nevhodnou reklamu v maloobchodech od jiného výrobce piva. Reagovali jsme na podnět a reklamu jsme přepracovali.   Ano, kontrolujeme se navzájem, jelikož je pro nás, pivovarníky, odpovědný marketing důležitý.

Interní školení

Každý zaměstnanec Plzeňského Prazdroje musí projít školením zaměřeným na zodpovědnou konzumaci. Jeho součástí je i takzvaná Abeceda alkoholu a Alkoholové IQ. Společnost také nabízí pomoc těm, kteří eventuálně mají s alkoholem potíže.

Varování na etiketách

Všechny obaly na našich pivech obsahují jedno z následujících upozornění:

Sdílené projekty českých pivovarníků

Aktivně spolupracujeme s dalšími organizacemi s cílem preventivně působit proti zneužívání alkoholu a jeho nadměrné a nezodpovědné konzumaci, a to především s Českým svazem pivovarů a sladoven na projektech

„Člověče nezlob se“
Učí prodavače, jak odmítat prodej alkoholu mladistvým. Programem už prošlo více než 12 000 zaměstnanců řetězců.

„Řídím, piju nealko“
Apeluje na řidiče. Plzeňský Prazdroj věnuje Birelly jako odměnu pro ty, kteří při kontrole policií nemají alkohol v dechu.

Kromě toho se řídíme Etickým kodexem pivovarníků, jehož dodržování vzájemně kontrolují členové pracovní skupiny Společenská odpovědnost pivovarů z řad členských společností.

Celkově se nám podařilo všemi odpovědnostními aktivitami zasáhnout přes 30 milionů lidí a aktivně zapojit do projektů 2,8 milionu lidí. To je téměř o 70 % více než v roce 2017.

Našimi aktivitami pomáháme naplňovat tyto Cíle udržitelného rozvoje: