Společné dědictví

Pivo. Ušlechtilý nápoj, který se vine celou naší moderní historií. Naši předkové nám zanechali plody své práce, díky kterým my teď dokážeme vařit ta nejlepší světová piva. Naším právem je toto dědictví využívat a povinností o něj pečovat, abychom je v pořádku předali svým potomkům. Proto je trvale udržitelný rozvoj přirozenou součástí našeho podnikání.

Dobří sousedé

Pivovary jsou od nepaměti srdcem našich měst a obcí. My pečlivě dbáme na to, abychom vždy byli všude dobrými sousedy. Pravidelně hlídáme dopady naší činnosti na životní prostředí. Spolupracujeme s dalšími partnery, kteří sledují aktuální trendy v oblasti odpovědného podnikání.

Národní bohatství

Rozvíjíme pivní kulturu

Českou národní kulturu si bez piva lze jen stěží představit. Na naší kultuře nám záleží, proto pravidelně školíme majitele hospod a restaurací, kterým předáváme své léty prověřené zkušenosti. Jednoduše chceme, aby si zákazník vždy vychutnal prvotřídně opečované pivo. Našimi školeními projdou ročně tisíce majitelů pohostinství.

Čistá voda

Snižujeme spotřebu vody

Z vody pochází život a život bez ní není možný. Stejně tak se bez vody neobejde výroba našeho piva. Pravidelně vyhodnocujeme rizika spojená s dostupností a kvalitou vody, kterou používáme při výrobě našeho jedinečného piva.

Od roku 2010 se nám podařilo snížit spotřebu vody při výrobě o 33 %. Se spotřebou 3,1 hl vody na 1 hl piva se tak hrdě řadíme mezi světovou špičku.

Čistý vzduch

Za čistý vzduch

Vše živé dýchá a nám záleží na tom, aby svět kolem nás dýchal i za několik generací. Vždy dbáme na to, aby naše pivovary dodržovaly ty nejvyšší environmentální standardy podle mezinárodně uznávaných norem. A totéž očekáváme i od našich dodavatelů. Neustále usilujeme o snižování naší uhlíkové stopy. Aktuální hodnota naší uhlíkové efektivnosti je 7,56 kg CO2 /hl.

Čistá příroda

Za čistou přírodu

Nežijeme jen dnes. Uvědomujeme si, že vše, co uděláme nyní, se vtiskne i do budoucnosti. Pečlivě domýšlíme ekologickou stopu našeho podnikání. Celých 86 % našich obalů je recyklovatelných.

Z odpadu, který vyprodukují všechny pivovary Plzeňského Prazdroje a jeho obchodně distribuční centra, se recykluje nebo znovu použije téměř 99,1 %.

Původ dokonalosti

Za kvalitní suroviny

Dokonalé dílo může vzniknout jen tehdy, je-li každá jeho část naprosto dokonalá. V našich pivovarech věnujeme mimořádnou péči výběru jednotlivých surovin. Plzeňský Prazdroj je na domácím trhu druhým největším odběratelem sladovnického ječmene a největším odběratelem odrůd ječmene používaných pro výrobu piv s chráněným zeměpisným označením České pivo.

Také rozvíjíme dlouhodobou spolupráci s našimi dodavateli. Základními principy partnerství jsou totiž korektní vztahy, dlouhodobost a zejména férovost.

Zpráva o trvale udržitelném rozvoji

V aktuální zprávě za rok 2015 se mimo jiné můžete dočíst: od roku 2010 se nám podařilo snížit spotřebu vody na výrobu piva o 33 %. Pivovar Radegast od roku 2011 kompostuje odpadní etikety, díky tomu bylo druhotně využito přes 1 000 tun odpadních etiket s úsporou více než 700 000 Kč. Všechny etikety a spotřebitelské obaly nápojů značek Plzeňského Prazdroje nese sdělení o odpovědné konzumaci alkoholu. Plzeňský Prazdroj dále rozvíjí programy na podporu komunit typu Prazdroj lidem nebo preventivní projekty jako Respektuj 18 či Promile INFO.

Stáhnout zprávu 2016

Zprávy z minulých let:

20152014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Spolupráce s partnery sdílejícími naše hodnoty

Zavázali jsme se dodržovat a prosazovat principy týkající se mimo jiné řízení společnosti, pracovních podmínek, dětské práce, diverzity a ochrany životního prostředí. Tyto principy uplatňujeme také ve vztazích s dodavatelsko-odběratelskými partnery.

Dbáme na vysokou kvalitu dodávaných surovin a pečlivě ji sledujeme prostřednictvím programu SQM (tzv. Systém řízení kvality poskytované dodavatelem). Našim cílem je ve spolupráci s dodavateli dosáhnout trvalého partnerského vztahu založeného na vzájemné důvěře a podpoře.

 

Principy odpovědného dodavatele ve zkratce:

 • Správa a řízení společnosti založené na otevřeném a transparentním jednání
 • Zdravé a bezpečné pracovní podmínky
 • Zákaz nucené, nedobrovolné dětské práce
 • Mzdy v souladu s právními předpisy
 • Dodržování rovnosti šancí bez ohledu na pohlaví, původ, sexuální orientaci či náboženské a politické přesvědčení
 • Právo sdružovat se v odborových organizacích
 • Ochrana životního prostředí
 • Ochrana vod v ZOO Ostrava

  Díky podpoře 90 000 Kč z programu Prazdroj lidem bude vybudován „Rybářský altán“, kde návštěvníci ZOO získají informace o problematice ohrožení oceánů, moří a řek ve světě i v České republice a rady, jak pomoci udržitelnějšímu způsobu života.

 • Zelená energie pro Bezručovu chatu

  Bezručova chata znovu zdobí vrchol Lysé hory v Beskydech. Přispěli jsme 300 000 Kč na fotovoltaické panely, díky nimž se sníží její energetická závislost na dodavateli elektrické energie a sníží se její tzv. energetická stopa.

 • Prazdroj podpořil regionální památky

  Rozvoj venkova, oživení drobných památek místního významu, úcta lidí k místu, kde žijí a podpora sousedské sounáležitosti. To jsou cíle programu Nadace Via – Fond kulturního dědictví, který se rozhodl podpořit Plzeňský Prazdroj společně se spotřebními družstvy Skupiny COOP částkou 215 000 Kč.